Vår styrelse

Styrelsen består av tio förtroendevalda revisorer, varav sex mandat är fasta och fyra mandat cirkulerar bland övriga medlemmar.

De fasta mandaten tilldelas Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Göteborgs Stad, Malmö stad och Stockholms stad. Övriga mandat fördelas med två ledamöter från övriga regioner samt två från övriga kommuner.

Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan styrelsemedlemmarna. Det är Stockholms stad som för närvarande har ordförandeposten.

Starevs styrelse, maj 2019–maj 2021

  • Ulf Bourker Jacobsson, ordförande – Stockholms stad
  • Bengt Bivall, vice ordförande – Göteborgs stad
  • Thomas Wertén, ledamot – Region Jönköping
  • Viveka Asproth, ledamot – Region Jämtland
  • Ingwer Kliche, ledamot – Borås stad
  • Tommy Svensson, ledamot – Norrköpings kommun
  • Louise Rehn Winsborg, ledamot – Region Skåne
  • Birgitta Eriksson – Region Västra Götaland
  • Iréne Seth – Region Stockholm
  • Kent Andersson, ledamot – Malmö stad

Styrelsens sekreterare är Maria Lindgren Persson som också är stadsrevisor i Stockholms stad.