Vår styrelse

Styrelsen består av tio förtroendevalda revisorer, varav sex mandat är fasta och fyra mandat cirkulerar bland övriga medlemmar.

De fasta mandaten tilldelas Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Göteborgs Stad, Malmö stad och Stockholms stad. Övriga mandat fördelas med två ledamöter från övriga landsting och regioner samt två från övriga kommuner.

Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan styrelsemedlemmarna. Det är Region Skåne som för närvarande har ordförandeposten.

Starevs styrelse, maj 2017–maj 2019

  • Lars-Erik Lövdén, ordförande – Region Skåne
  • Ulf Sjösten, ledamot – Västra Götalandsregionen
  • Lars Joakim Lundquist, ledamot – Stockholms läns landsting
  • Lars Bergsten, ledamot – Göteborgs Stad
  • Sten Dahlvid, ledamot – Malmö stad
  • Bosse Ringholm, ledamot – Stockholms stad
  • Mikael Gäfvert, ledamot – Landstinget Västernorrland
  • Bert Öhlund, ledamot – Västerbottens läns landsting
  • Ann-Catrine Hjerdt, ledamot – Linköpings Stad
  • Carl-Olof Bengtsson, ledamot – Växjö kommun

Styrelsens sekreterare är George Smidlund som också är revisionsdirektör i Region Skåne.