Inlägget gjort

Dags för samverkan!

Starevs medlemmar har, genom ny lagstiftning från sommaren 2018, möjligheten att samverka med andra kommuner, landsting eller regioner som inte har egna kontor.

Fundera på vilka kommuner, landsting eller regioner i er närhet som ni kan kontakta för att samtala om samverkan kring yrkesrevision och det värdefulla bidrag som tillgång till eget revisionskontor kan ge!

Samverkan är en möjlighet att ytterligare stärka den kommunala revisionen!

För övrigt se en artikel i ämnet som Starevs styrelse skrev i Dagens Samhälle tidigare i våras: Samverkan stärker kommunal revision.