Inlägget gjort

Protokoll från styrelsemötet den 4 februari

Den 4 februari var det styrelsemöte. Nu kan du läsa protokollet här.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndagen den 11 april 2022. Efter diskussion enades styrelsen om att inte förlägga mötet till Stockholm som tidigare planerats. Mötet blir istället digitalt