Inlägget gjort

Protokoll från styrelsemötet 11 april

Den 11 april var det styrelsemöte. Du hittar protokollet här.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 17 maj 2022. Du hittar kallelsen här.