Inlägget gjort

Remissvar

Starev har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till ”Standard för kommunal räkenskapsrevision”. Styrelsen enades vid sitt sammanträde den 15 september om att lämna ett kortfattat remissvar och arbetsgruppen för kvalitetssäkring fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till remissvar som styrelsen därefter haft möjlighet att lämna synpunkter på.  Du hittar remissvaret här.