Inlägget gjort

Har du läst Starevs verksamhetsplan?

Årsmötet fastställer årligen en verksamhetsplan med konkreta mål och uppdrag. Planen utgör utgångspunkt för styrelsens arbete samt för arbetet i de arbetsgrupper som styrelsen kan välja att tillsätta. Här hittar du Starevs verksamhetsplan för 2018-2019