Anteckningsblock och dator

Bli medlem

Medlemskap i Starev är öppet för alla kommuner och regioner som har egna revisionskontor.

Om du har frågor om medlemskap eller om Starevs verksamhet, får du gärna kontakta oss. Du kan skicka e-post till  info@starev.se eller kontakta Göteborgs Stad som för närvarande har ordförandeposten.