Inlägget gjort

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter samt ordförande i STAREV