Anteckningsblock och dator

Bli medlem

Medlemskap i Starev är öppet för alla kommuner, landsting och regioner som har egna revisionskontor.

Om du har frågor om medlemskap eller om Starevs verksamhet, får du gärna kontakta oss. Du kan skicka e-post till  info@starev.se eller kontakta Region Skåne som för närvarande innehar ordförandeposten.