Välkommen till Starev

Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner där det finns egna revisionskontor.

Samarbetet i Starev innebär att unik kunskap om organisation, verksamhet och ekonomi samlas under ett tak. Det här ökar möjligheten till kontinuitet och helhetsperspektiv i revisionsarbetet.

Var och en av Starevs medlemmar har stor kunskap om kommunal revision. Detta gör oss till en viktig aktör när det gäller att bevaka den kommunala revisionens intressen.