Kalender

På den här sidan hittar du de aktiviteter som är på gång inom Starev:

  • Styrelsemöte, 12 september 2024, klockan 13–15 (Teamsmöte)
  • Styrelsemöte, 13 november 2024, klockan 13–15 (Teamsmöte)
  • Styrelsemöte, 3 februari 2025, klockan 11–15 (Stockholm)
  • Konferens och årsmöte, 21–22 maj 2025, klockan 11–15 (Malmö)
  • Konferens och årsmöte, 22–23 maj 2024.
  • Styrelsemöte, 18 april 2024
  • Styrelsemöte, 2 februari 2024
  • Styrelsemöte, 21 november 2023
  • Styrelsemöte, 13 september 2023
  • Konstituerande styrelsemöte, 25 maj 2023