Vår styrelse

Styrelsen för Starev består av tio förtroendevalda revisorer, varav sex mandat är fasta och fyra mandat cirkulerar bland övriga medlemmar.

De fasta mandaten tilldelas Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Göteborgs Stad, Malmö stad och Stockholms stad. Övriga mandat fördelas med två ledamöter från övriga regioner samt två från övriga kommuner.

Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan styrelsemedlemmarna. Det är Region Stockholm som för närvarande har ordförandeposten.

Starevs styrelse, maj 2023–maj 2025

  • Region Stockholm – Kenneth Strömberg (ordförande)
  • Region Skåne – Peter J Olsson
  • Västra Götalandsregionen – Krister Stensson
  • Göteborgs Stad – Jonas Ransgård
  • Malmö stad – Kent Andersson
  • Stockholm stad – Bosse Ringholm
  • Region Kronoberg – Ingrid Hugosson
  • Region Sörmland – Catharina Fredriksson
  • Östersunds kommun – Margareta Widell
  • Kommunrevisionen Höglandet – Ronny Korsberg

Styrelsens sekreterare är Anna Peterson.