Vår styrelse

Styrelsen för Starev består av tio förtroendevalda revisorer, varav sex mandat är fasta och fyra mandat cirkulerar bland övriga medlemmar.

De fasta mandaten tilldelas Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Göteborgs Stad, Malmö stad och Stockholms stad. Övriga mandat fördelas med två ledamöter från övriga regioner samt två från övriga kommuner.

Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan styrelsemedlemmarna. Det är Göteborgs Stad som för närvarande har ordförandeposten.

Starevs styrelse, maj 2021–maj 2023

  • Bengt Bivall, ordförande – Göteborgs Stad
  • Birgitta Eriksson, vice ordförande – Region Västra Götaland
  • Lars Riddervik, ledamot – Stockholms stad
  • Louise Rehn Winsborg, ledamot – Region Skåne
  • Iréne Seth – Region Stockholm
  • Kent Andersson, ledamot – Malmö stad
  • Sören Bertilsson – Region Dalarna
  • Ingela Wretling – Region Värmland
  • Aina Modig Lindell – Helsingborg Stad
  • Eva-Karin Hamilton – Gävle kommun

Styrelsens sekreterare är Cecilia Bokenstrand som också är revisionsdirektör i Göteborgs Stad.