God revisionssed

God revisionssed är de förtroendevalda revisorernas viktigaste plattform utöver lagstiftningen. Den utgår från den kommunala sektorns särskilda förhållanden och utvecklas successivt av revisorerna själva. Det är Sveriges Kommuner och Landsting som ansvarar för att den goda revisionsseden kontinuerligt dokumenteras och uppdateras.

Till god revisionssed hör God revisionssed och Ansvarsprövningsbanken. Här hittar du God revisionssed och här hittar du Ansvarsprövningsbanken.