Välkommen till Starev

Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner där det finns egna revisionskontor.

Samarbetet i Starev innebär att unik kunskap om organisation, verksamhet och ekonomi samlas under ett tak. Det här ökar möjligheten till kontinuitet och helhetsperspektiv i revisionsarbetet.

Var och en av Starevs medlemmar har stor kunskap om kommunal revision. Detta gör oss till en viktig aktör när det gäller att bevaka den kommunala revisionens intressen.

Här hittar du ett bildspel om Starevs uppdrag och verksamhet.