God revisionssed

God revisionssed är de förtroendevalda revisorernas viktigaste plattform utöver lagstiftningen. Den utgår från den kommunala sektorns särskilda förhållanden och utvecklas successivt av revisorerna själva. Det är Sveriges Kommuner och Regioner som ansvarar för att den goda revisionsseden kontinuerligt dokumenteras och uppdateras.

Här hittar du God revisionssed i kommunal verksamhet.