Inlägget gjort

Protokoll från styrelsemöte den 16 november

Den 16 november var det styrelsemöte. Du hittar protokollet här. Nästa styrelsemöte är planerat till den 4 februari 2022.